Jemen boven Joling

Foto: Ferdinand Reus

Artikel uit Villamedia oktober 2014
Auteurs: Siri Lijfering, Marc Broere en Stefan Verwer
Fotografen: Chrissi Sa, Julia Dreier, Ilse van Loon, Hannah Eigeman


Het artikel ‘Joling of Jemen?’ gaat over een onderzoek van mediaorganisatie Lokaalmondiaal, de Nieuwsmonitor, Ruigrok Netpanel en De Buitenlandredactie naar de status van buitenlandjournalistiek in Nederland. Hoewel er vaak voor gewaarschuwd wordt dat de Nederlandse interesse in buitenlands nieuws afzwakt blijkt uit dit onderzoek dat dat meevalt; ‘de hoeveelheid buitenlandberichtgeving in de media is de afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde gebleven en ook de interesse in buitenlandnieuws lijkt onverminderd groot’. 

Ik heb voor dit artikel gekozen als beste artikel uit Villamedia oktober 2014 omdat ik vind dat, ondanks het feit dat het in principe een onderzoeksverslag is, het makkelijk leest en niet langdradig of saai wordt, zoals dat vaak bij onderzoeksverslagen wel het geval is.

Dat komt onder andere doordat de opbouw sterk is. In de eerste twee alinea’s wordt het onderzoek geïntroduceerd. Daarbij komen er nog niet veel feiten en cijfers aan bod, zodat je niet meteen in opsommingen en taaie kost hoeft te duiken. Wel worden de opvallendste uitkomsten van het onderzoek al even in beeld gebracht:

“…de aandacht voor buitenlandjournalistiek en de waardering van de Nederlandse nieuwsconsument voor verhalen uit het verre buitenland is vele malen groter dan gedacht: ruim 78 procent van de ondervraagden gaf aan geïnteresseerd of meer dan geïnteresseerd te zijn in de berichtgeving over het buitenland.”

Ook wordt er in de eerste twee alinea’s duidelijk gesproken over de doelstelling van het onderzoek: ‘Bepalen op welke manier de buitenlandjournalistiek in de Nederlandse media is veranderd en op welke wijze de kwaliteit van de buitenlandjournalistiek in de hand kan worden gehouden’. In de laatste alinea wordt hierop teruggegrepen en een conclusie getrokken, waardoor de cirkel rond is en alle vragen beantwoord zijn.

In de zesde alinea wordt er uitgebreid ingegaan op de rol van de buitenlandcorrespondent, dit is eigenlijk haast een apart verhaal binnen het artikel. Het beslaat dan ook bijna de helft van de totale grootte van het artikel. Ook hier wordt als eerste weer duidelijk uitgelegd wat er voor onderzoek gedaan is; er zijn 62 buitenlandcorrespondenten en 10 chefs buitenland geïnterviewd. Vervolgens wordt de belangrijkste conclusie uit de betreffende interviews weergegeven en worden opvallende zaken besproken. Dit zorgt er ook weer voor dat het gaan taaie opsomming wordt.

Reageer op dit artikel