Joker: van grappenmaker tot inspirator voor geweld en angst